Wszystkie Artykuły

 MATTIK - Dystrybutor odświeżaczy powietrza

Sposób przygotowania roztworu:

A. 5 litrów wody
B. 50 ml ARMEX 5 (dwie dozy)
C. 50 ml MEXACID MD (dwie dozy)
D. Przygotowany roztwór wymieszać

Otrzymany roztwór myjąco-dezynfekujący gotowy jest do bezpośredniego użycia poprzez przecieranie powierzchni mopem, ścierką lub zanurzenie. Umyć powierzchnię i pozostawić do wyschnięcia bez spłukiwania. Parujący roztwór dezynfekuje powietrze.

W obiektach publicznych o podwyższonym zagrożeniu zakażeniami stosować przemywanie posadzek nawet co godzinę.

Nie mieszać ARMEX 5 bezpośrednio z aktywatorem MEXACID bez wody. Przestrzegać zaleceń zawartych w karcie charakterystyki produktów. ATESTY produktu: Atest wirusobójczy PIWet nr P/18/121/22; Pozwolenie ministra zdrowia ARMEX 5 nr 2435/05, ARMEX nr 2000 nr 2743/05;
Atest PZH nr BK/W/0156/01/218.

Sporządzony roztwór roboczy zachowuje właściwości dezynfekujące w ciągu 24 godzin. Bezpieczne dla ludzi i zwierząt.

Jednostka zakupowa to 10kg Armex5 + 10kg Mexacid MD + 2 kraniki + 2 miarki

REZULTAT PROJEKTU BADAWCZEGO

pt. Technologia wytwarzania oraz stosowania preparatów dezynfekcyjnych na bazie ditlenku chloru, do zwalczania ognisk epidemicznych drobnoustrojów chorobotwórczych o wysokiej oporności na dezynfekcję chemiczną, nr POIR.01.01.01-00-1104/17-00, realizowanego w latach 2018-2023

bg img top

Wirusobójcze stężenie skuteczne
gazowego ClO2 w powietrzu

0,001 ppm < ClO < 0,1 ppm - badania referencyjne

Stężenie ClO2 w powietrzu (CP) po roztarciu na posadzce.
instruction of disinfection
  • Próg wyczuwalności ClO2 w powietrzu 0,1ppm.
  • Najwyższe dopuszczalne stężenie ClO2 w powietrzu NDS=0,3ppm.
  • Najwyższe chwilowe dopuszczalne stężenie ClO2 w powietrzu (do 15 minut)
    NDSCh=0,9ppm.
Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy